Agriex

Prašiči za zakol, odojki

Produkt rejskega programa oz. vrzrejnega centra so prašiči pitanci, ki so potomci maternalnih linij hibrida 12 in merjascev terminalnih pasem oz. hibrida 44 (Pietrain).

Pitance odlikujejo naslednje lastnosti:

– dobra rastnost,

– odpornost na stres,

– dobra ješčnost in ugodna konverzija,

– dobra mesnatost in kakovost mesa.

Pitanci, vzrejeni v skladu z rejskim programom, so primerni tako za prodajo svežega mesa kakor tudi za predelavo v kakovostne mesne izdelke.

Tako imamo za prodajo pitance (bekoni) za zakol teže od 90 - 135 kg. Klavnost prašičev ob teži 110 - 125 kg je v povprečju 63%.