Agriex

Vinogradništvo

VINO

Zvrst (Laški rizling, Šipon) 1,6€/L

Sauvignon 2,00€/L

Prašiči za zakol, odojki

Produkt rejskega programa oz. vrzrejnega centra so prašiči pitanci, ki so potomci maternalnih linij hibrida 12 in merjascev terminalnih pasem oz. hibrida 44 (Pietrain).

Pitance odlikujejo naslednje lastnosti:

– dobra rastnost,

– odpornost na stres,

– dobra ješčnost in ugodna konverzija,

– dobra mesnatost in kakovost mesa.

Pitanci, vzrejeni v skladu z rejskim programom, so primerni tako za prodajo svežega mesa kakor tudi za predelavo v kakovostne mesne izdelke.

Tako imamo za prodajo pitance (bekoni) za zakol teže od 90 - 135 kg. Klavnost prašičev ob teži 110 - 125 kg je v povprečju 63%.

Vzrejni center

 Vzrejni center

Plemenske svinje (mladice)

Breje in nebreje plemenske svinje linija 12 (pasma).

Linija 12 je produkt križanja med svinjo pasme slovenska landrace (linija 11) in merjasci pasme slovenska velika bela (linija 22). Odlikujejo ga odlična plodnost, dolgoživost in življenjska prireja. V gnezdu je po kotitvi v povprečju 10 pujskov ali več. Živali dosegajo solidno rast. Potomci so vitalni in imajo dobro preživitveno sposobnost. Svinje so namenjene vzreji pujskov za pitanje.

Potomci pasme 12 imajo ob teži 110 - 125 kg procent klanja v povprečju 63%, kar je izjemen rezultat v vzreji prašičev za zakol.

Breje plemenske svinje so ob prodaji že 2 meseca breje.

CENIK:

breja plemenska svinja = 380 €

nebreja plemesnka svinja = 270 €

plemenske mladice svinje kmetija